Keinen Plan
icon schule

Dla fachowcόw

Celem Młodzieżowej Agencji Zawodowej w powiecie Görlitz jest umożliwienie młodzieży i młodym dorosłym kształcenia i zatrudnienia, a tym samym aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Ścisła interdyscyplinarna współpraca między, agencją pośrednictwa pracy, urzędem ds. młodzieży i urzędem pracy ułatwia osobom o szczególnych potrzebach, n.p. młodym ludziom bez świadectwa ukończenia szkoły, z trudnościami psychospołecznymi czy młodym uchodźcom, otrzymanie wszystkich usług, potrzebnych podczas przejścia ze szkoły do świata szkoleń i pracy.

Utrzymujemy również bliską i pełną zaufania współpracę z innymi partnerami lokalnymi, takimi jak szkoły, firmy, izby i niezależne podmioty edukacyjne. Czym większa jest rόżnorodność ofert i czym ściślej powiązane są ze sobą lokalne podmioty, tym większe mogą być korzyści sprzyjające indywidualnemu i społecznemu rozwojowi młodych ludzi. Tworzymy przejrzystość i pośredniczymy w kontaktach z naszymi partnerami oraz odpowiednimi poradniami.

Zauważasz, że młodzi ludzie zdają się mieć problemy, w których rozwązaniu nie potrafisz im pomόc? Chcesz, aby otrzymali pomoc, ale nie jesteś pewien, gdzie jej szukać?

Skontaktuj się z nami!

icon schule

Dla fachowcόw

Celem Młodzieżowej Agencji Zawodowej w powiecie Görlitz jest umożliwienie młodzieży i młodym dorosłym kształcenia i zatrudnienia, a tym samym aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Ścisła interdyscyplinarna współpraca między, agencją pośrednictwa pracy, urzędem ds. młodzieży i urzędem pracy ułatwia osobom o szczególnych potrzebach, n.p. młodym ludziom bez świadectwa ukończenia szkoły, z trudnościami psychospołecznymi czy młodym uchodźcom, otrzymanie wszystkich usług, potrzebnych podczas przejścia ze szkoły do świata szkoleń i pracy.

Utrzymujemy również bliską i pełną zaufania współpracę z innymi partnerami lokalnymi, takimi jak szkoły, firmy, izby i niezależne podmioty edukacyjne. Czym większa jest rόżnorodność ofert i czym ściślej powiązane są ze sobą lokalne podmioty, tym większe mogą być korzyści sprzyjające indywidualnemu i społecznemu rozwojowi młodych ludzi. Tworzymy przejrzystość i pośredniczymy w kontaktach z naszymi partnerami oraz odpowiednimi poradniami.

Zauważasz, że młodzi ludzie zdają się mieć problemy, w których rozwązaniu nie potrafisz im pomόc? Chcesz, aby otrzymali pomoc, ale nie jesteś pewien, gdzie jej szukać?

Skontaktuj się z nami!